Home / TYT TRƯỜNG LONG

TYT TRƯỜNG LONG

TRẠM Y TẾ XÃ TRƯỜNG LONG

Giới thiệu về chức năng nhiệm vụ của đơn vị

– Trạm y tế thực hiện y tế dự phòng, phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm như bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng, bệnh cúm….

– Thực hiện chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Như khám điều trị bệnh bảo hiễm y tế; khám điều trị bệnh bằng thuốc đông y, kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong khám điều trị bệnh. Thực hiện thay đổi phong cách phục vụ, tạo sự hài long cho người bệnh, khám bệnh bảo hiểm y tế lệch giờ và khám bệnh bảo hiểm y tế sáng ngày thứ 7.

– Thực hiện khám sàng lọc quản lý sức khỏe người dân theo mô hình bác sỹ gia đình.

– Thực hiện chăm sóc sức khỏe sinh sản, quản lý sức khỏe cộng đồng.

– Thực hiện công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình, cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình.

– Thực hiện 10 tiêu chí Quốc gia về y tế.

– Thực hiện cơ sở y tế “xanh- sạch-đẹp”.

– Thực hiện đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

– Truyền thông, giáo dục sức khoẻ về các bệnh truyền nhiễm như bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng, bệnh cúm,….

– Quản lý, hướng dẫn về chuyên môn và hoạt động đối với đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản;

– Tham gia kiểm tra các hoạt động hành nghề y, dược tư nhân và các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân;

– Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

BS. Nguyễn Văn Sang – Trưởng trạm