Home / Trang Phòng Ban / Khoa Khám Bệnh

Khoa Khám Bệnh

KHOA KHÁM BỆNH VÀ LIÊN CHUYÊN KHOA

I. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

Khám và điều trị ngoại trú cho người bệnh đến khám tại Trung Tâm.

– Tư vấn sức khỏe cho nệnh nhân.

– Làm tham mưu cho BGĐ về công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

CNĐD: Nguyễn Ngọc Diễm – Điều dưỡng trưởng khoa