Home / TÂN THỚI

TÂN THỚI

TRẠM Y TẾ XÃ TÂN THỚI

1. Sơ đồ tổ chức của đơn vị:

2. Giới thiệu về chức năng nhiệm vụ của đơn vị:
a. Trạm y tế Tân Thới có chức năng cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn Tân Thới.
b. Trạm y tế Tân Thới có nhiệm vụ :
– Thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về: Y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, kết hợp ứng dụng y học cổ truyền trong chữa bệnh và phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, cung cấp thuốc thiết yếu, quản lý sức khỏe cộng đồng, truyền thông giáo dục sức khỏe theo hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên
và quy định của pháp luật.
– Hướng dẫn về chuyên môn và hoạt động đối với nhân viên y tế thôn, bản.
– Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn.
– Tham gia kiểm tra các hoạt động hành nghề y, dược tư nhân và các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trên địa bàn.
– Là đơn vị thường trực Ban chăm sóc sức khỏe cấp xã về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

YSĐK. Nguyễn Vi Linh