Home / Khoa Y Học Cổ Truyền và Phục Hồi Chức Năng

Khoa Y Học Cổ Truyền và Phục Hồi Chức Năng

KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng là khoa lâm sàng của Trung tâm Y tế huyện Phong Điền TP. CT. Được thành lập ngày 01 tháng 4 năm 2017, tiền thân Tổ Đông Y trực thuộc khoa khám bệnh Bệnh viện đa khoa huyện Phong Điền.
I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ:
– Là một khoa kết hợp giữa YHCT và PHCN với tổng số nhân lực: 09 người, trong đó biên chế 07 người, hợp đồng 02 người.
Cụ thể:

Bs.YHCT: 01(đang học chuyên khoa cấp 1 YHCT)
YS: 01 (đang học BSYHCT)
Ys.YHCT: 04 (03 biên chế, 01 hợp đồng)
KTV. Trung cấp: 03 (02 biên chế, 01 hợp đồng)
Một y sĩ YHCT hỗ trợ Trạm Y tế Thị Trấn Phong Điền, Thành Phố Cần Thơ. (Thời gian mỗi tuần 02 ngày)

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:
– Tham mưu cho BGĐ về công tác phát triển YHCT& PHCN Trung tâm Y Tế huyện Phong Điền TP. Cần Thơ.
– Khám bệnh, chữa bệnh, PHCN bằng YHCT & PHCN, kết hợp YHCT với YHHĐ.
– Nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.
III. NHIỆM VỤ:
– Khám bệnh, chữa bệnh, ngoại trú, nội trú.
– Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm Y tế huyện xây dựng quy chế phối hợp với khoa phòng chức năng để triển khai kết hợp YHCT với YHHĐ trong khám bệnh, chữa bệnh.
– Triển khai thực hiện quy chế chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật về YHCT do Bộ Trưởng Bộ Y Tế ban hành.
– Sử dụng các phương pháp kỹ thuật cận lâm sàng và trang thiết bị của YHHĐ để khám chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.

– Là cơ sở thực hành về YHCT và PHCN.
– Tham gia hội nghị hội thảo khoa học về YHCT và PHCN.
– Tiếp thu các chỉ đạo tuyến của BV.YHCT tuyến trên triển khai các kỹ thuật mới trong điều trị.
– Phân công cán bộ phối hợp với đơn vị có liên quan xây dựng vườn Thuốc Nam Mẫu theo danh mục thuốc thiết yếu do Bộ Y Tế ban hành.
– Chủ động tuyên truyền phổ biến kiến thức về Y Dược Cổ Truyền trong phòng
bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe trong Trung Tâm Y Tế Huyện và cộng đồng.

BSYHCT. Huỳnh Văn Tính – Phó Trưởng Khoa