Home / Khoa Nội Tổng Hợp Nhi Nhiễm

Khoa Nội Tổng Hợp Nhi Nhiễm

KHOA NỘI TỔNG HỢP – NHI NHIỄM

I. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

– Tổ chức hoạt động của khoa đúng theo quy chế chuyên môn, theo dõi chăm sóc người bệnh toàn diện và đảm bảo công tác thường trực tại khoa;

– Tiếp nhận các trường hợp bệnh thuộc chuyên khoa để khám và điều trị nội trú tại khoa;

– Sử dụng hiệu quả các phương tiện, trang thiết bị y tế trong chẩn đoán và theo dõi kết quả điều trị;

– Theo dõi sát việc sử dụng thuốc cho người bệnh, phát hiện kịp thời những tác dụng phụ, tai biến do dùng thuốc để xử trí kịp thời cho người bệnh;

– Thực hiện nghiêm chỉnh quy chế sử dụng thuốc;

– Chỉ đạo và thực hiện công tác điều trị cho người bệnh mắc bệnh lây nhiễm đúng theo quy định;

– Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy chế công tác khoa truyền nhiễm;

– Tổ chức tuyên truyền và tham gia phòng chống bệnh truyền nhiễm tại khoa và tại cộng đồng;

– Phối hợp với tổ dinh dưỡng tổ chức ăn uống cho bệnh nhân theo chế độ ăn uống bệnh lý.