Home / Khoa Kiểm soát bệnh tật – HIV/AIDS và Kiểm soát nhiễm khuẩn

Khoa Kiểm soát bệnh tật – HIV/AIDS và Kiểm soát nhiễm khuẩn

KHOA KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

HIV/AIDS VÀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

I. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ;

– Thực hiện các hoạt động giám sát, phòng chống dịch chủ động trên địa bàn huyện;
– Quản lý điều trị các bệnh xã hội và các bệnh không lây nhiễm;
– Thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn Trung tâm Y tế;
– Tham gia thẩm định và tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện;
– Phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng thành phố, Bệnh viện tâm thần, Bệnh viện lao và bệnh phổi thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh và quản lý các bệnh xã hội;
– Phối hợp với Trung tâm phòng chống HIV/AIDS quản lý người nhiễm HIV/AIDS;
– Thống kê báo cáo kịp thời đúng theo quy định.

BSCKI. Trần Hoà Hiệp – Trưởng Khoa