Home / Khoa Hồi Sức Cấp Cứu

Khoa Hồi Sức Cấp Cứu

KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU

  • Tiếp nhận và điều trị mọi trường hợp bệnh nhân cấp cứu được chuyển đến Trung tâm Y tế;

  • Đánh giá phân loại tình trạng bệnh và thực hiện các biện pháp cấp cứu thích hợp theo mức độ ưu tiên cấp cứu;

  • Tổ chức phân công làm việc và thường trực theo quy định;

  • Thực hiện nghiêm chỉnh các quy trình, quy chế chuyên môn;

  • Nghiên cứu khoa học, tư vấn và tuyên truyền giáo dục về cấp cứu cho cộng đồng;

  • Đào tạo và chỉ đạo tuyến về lĩnh vực cấp cứu cho tuyến dưới;

  • Đảm bảo cấp cứu cho người bệnh tại đơn vị và cấp cứu ngoại viện khi có yêu cầu;

  • Tổ chức kiểm tra công tác cấp cứu, điều trị, chăm sóc người bệnh toàn diện. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, dụng cụ, thuốc sẳn sàng phục vụ người bệnh cấp cứu.