Home / Thông Báo / HỌP TUYẾN CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH

HỌP TUYẾN CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH

Phòng Dân số -KHHGĐ huyện Phong Điền: họp tuyến cán bộ chuyên trách Dân số-KHHGĐ, ngày 17 tháng 01 năm 2024.

Đ/c: Huỳnh Mai Thi Trưởng phòng Dân số-KHHGĐ: nêu nội dung cuộc họp Tổng kết năm 2023 và Kế hoạch hoạt động công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình năm 2024. Giao chỉ tiêu về Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2024 cho 7/7 xã, thị trấn.

Đ/c: Mai Thi thông qua bảng phân công nhiệm vụ chỉ đạo xã của từng thành viên Phòng Dân số -KHHGĐ và kết luận đồng chí Mai Thi chỉ đạo toàn diện các đề án, mô hình …

– Tiếp tục duy trì xã, thị trấn không sinh con thứ 3 trở lên và thực hiện mô hình sinh đủ 2 con tại địa phương, thường xuyên tuyên truyền,vận động cặp vợ chồng không sinh con muộn, nên sinh đủ hai con và nuôi dạy con tốt. Khẩu hiệu “Mỗi gia đình, cặp vợ chồng sinh đủ hai con”. Thực hiện giãn khoảng cách sinh con và thông điệp “Mỗi cặp vợ chồng hãy sinh đủ hai con” để nuôi dạy con tốt hơn.

– Rà soát lại số Người cao tuổi trên địa bàn để lặp danh sách quản lý.

– Lập danh sách phụ nữ có chồng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc, cơ nhở…. sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại được Ủy ban phê duyệt ngay từ đầu năm 2024.

– Các xã, thị trấn chỉ đạo cộng tác viên quản lý cập nhật sổ phụ nữ 15-49 tuổi có chồng sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại và sổ quản lý thuốc bao năm 2024.

Các đồng chí cán bộ chuyên trách Dân số -KHHGĐ các xã, thị trấn thống  nhất ý kiến chỉ đạo của Đ/c Mai Thi đồng thời phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu trên giao.

Check Also

YÊU CẦU BÁO GIÁ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *