Home / Thông Báo / Thông báo về việc lựa chọn nhà thầu cung ứng hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế đã trúng thầu thông qua đấu thầu rộng rãi trong nước

Thông báo về việc lựa chọn nhà thầu cung ứng hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế đã trúng thầu thông qua đấu thầu rộng rãi trong nước

KMBT_215_02098

Check Also

YÊU CẦU BÁO GIÁ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *