• MỪNG NGÀY THÀNH LẬP TRUNG TÂM

  • TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHONG ĐIỀN

  • .

  • Sở Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại cho ông Trần Bá Thành, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phong Điền

    Ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế và ông Cao Hoàng Anh, Phó Giám đốc Sở Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại cho ông Trần Bá Thành, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phong Điền.